به گزارش خبرنگار سرويس ورزشي افكار از همان ابتدا نيز معلوم بود كه برخي باشگاه ها اين سقف قرارداد تعيين شده را رعايت نكرده و برخي بازيكنان حاضر در اين تيم ها حتي بيش از دو برابر مبالغ تعيين شده را از باشگاه ها مطالبه خواهند كرد. از همين رو عزيز محمدي رئيس سازمان ليگ برتر فوتبال كشور در گفتگو با خبرنگار سرويس ورزشي افكار در خصوص عدم رعايت سقف قراردادها از سوي باشگاه ها و بازيكنان خاطر نشان كرد: بازيكنان و باشگاه هايي كه اين سقف قرارداد ها را رعايت نكنند شامل جريمه خواهند شد. اين جريمه نيز هم جريمه نقدي و هم غير نقدي خواهد بود. وي در ادامه درباره نحوه اطلاع از قراردادهاي مطرح شده از سوي باشگاه ها گفت: ما از چند روز آينده طرح ارسال بازرسان سازمان ليگ به باشگاه ها را آغاز خواهيم كرد. از همين بعد از ارسال گزارش از سوي اين بازرسان نتايج را اعلام خواهيم كرد. رئيس سازمان ليگ در پاسخ به اعتراض هاي مطرح شده مبني بر افزايش قيمت بليط هاي استاديوم آزادي عنوان كرد: نرخ بليط هاي ورودي به استاديوم ها در فدراسيون فوتبال به تصويب رسيده و از همين رو قابل تغيير نمي باشد. به همين دليل تغيير نرخ بليط استاديوم ها نيز منتفي است.

این اظهارات عزیز محمدی نشان می دهد که در روزهای آتی خبرهای جدیدی را از ماجرای قرارداد بازیکنان خواهیم شنید.

طي جدول منتشر شده در فايل ضميمه اين خبر مشخص شده است كه قرارداد بازيكنان با باشگاه ها با آنچه كه در اختيار سازمان ليگ قرار دارد تفاوت دارد. از همين رو معلوم مي شود كه بازيكنان و باشگاه ها سقف قرارداد را رعايت نكرده و از آن به سادگي عبور كرده اند.