سرپرست موقت باشگاه استقلال که همیشه با ورودش به ورزشگاهها مورد تشویق قرار میگیرد، معتقد است محبوبیت زیادی روی سکوها دارد اما در نظرسنجی خبرآنلاین رای بسیار کمی کسب کرده است.

علی فتحاللهزاده با ۶۸ رای از بیش از ۶۰ هزار رای کاربران خبرآنلاین، تنها حدود یک دهم درصد آرا را به خود اختصاص داده است. احتمالا لیدرهای باشگاه استقلال دسترسی زیادی به اینترنت ندارند که حالا فتحاللهزاده در قعر این نظرسنجی است! فتحاللهزاده در انتهای جدول نظرسنجی خبرآنلاین رقابت نزدیکی با سرپرست موقت باشگاه پرسپولیس دارد. حبیب کاشانی با ۶۱ رای جایگاه پایینتری از فتحاللهزاده دارد.