به گزارش افکارنیوز،در سال‌های قبل تولید کنندگان پوشاک و وسایل ورزشی با نامگذاری محصولات خود به نام تیم ها و ورزشکاران معروف درصدد فروش بیشتر آنها بودند. این اطلاعیه نشان می دهد که سوء استفاده از نام و شهرت ورزشکاران معروف سابقه زیادی دارد، تا حدی که علی پروین مجبور شده است با این اطلاعیه جالب توجه جلوی هر گونه سود استفاده سودجویان از نام و شهرت سلطان فوتبال ایران را بگیرد