به گزارش افکار به نقل از خبر آنلاین؛ مرتضی احمدی این هنرمند معروف و محبوب کشورمان در این برنامه باری دیگر از خاطرات ورزشی اش گفت از علاقه اش به پرسپولیس و اینکه چطور پرسپولیسی شد.

اینکه اولین بار او چطور پرسپولیسی شده است. او در بخشی از حرف هایش گفت: «من از همان افتتاح امجدیه به این ورزشگاه می رفتم، اصلا با این ورزشگاه من هم پیر شدم.» او همچنین در قسمتی دیگر از حرفهایش به مسائلی اشاره کرد که سبب شده تماشاگران به ورزشگاه نرود: «بلیت گران، بازی های بد، بد موقع بودن بازی ها و… همه باعثکه مردم با ورزشگاه قهر کنند.

من خودم ۳ سال است نمی روم ورزشگاه. منی که همه بازی های پرسپولیس را می رفتم استادیوم.» احمدی در بخشی از حرف هایش درباره نوه خود گفت: «نوه ام در آمریکا این قدر پرسپولیس را دوست دارد که وقتی می بازد تیم، می رود از خانه بیرون و گریه می کند.

او فقط ۱۲ سال سن دارد.» او درباره دلیلی که باعثشده استادیوم ها خالی باشند گفت: «شرایط خوبی نیست. توهین ها طوری است که نمی شود رفت ورزشگاه. این هم دلیلش نیامدن خانم ها به ورزشگاه است.
قدیم ها که خانم ها می آمدند ، کسی فحش نمی داد چون من دخترم را می بردم ، بغلی با خواهرش می آمد و اگر کسی می خواست ناسزا بگوید ، بقیه جلویش را می گرفتند.