سیاست مذاکره چراغ خاموش با مربیان خارجی با وجود رسانههای کنجکاو و حاشیهساز ایران کار بسیار دشواری است.دیروز بعدازظهر، رادیوجوان در یک گفتوگوی تلفنی با عباس ترابیان رییس روابط بینالملل فدراسیون فوتبال، وی را به چالش کشید و او را عصبانی کرد.

به گزارش شبکه ایران، بحثاز اینجا آغاز شد که ترابیان در پاسخ به سوال مجری رادیو جوان تکذیب کرد که تماسی بین سفارت ایران در پرتغال و کرش برقرار شده است. او این مدعا را مصاحبه‌های مطبوعاتی به زبان آورده بود و اخبار در این زمینه را تکذیب کرده بود. او گفت: «آقای کرش در پرتغال نیستند و در موزامبیک هستند.» اما رادیو جوان یک سند صوتی رو کرد که شامل گفت‌وگوی مجری برنامه با سفارت ایران در پرتغال بود. البته به گفته مجری، شخص سفیر اجازه مصاحبه نداشته اما رییس دفتر وی توضیحات رسمی را ارایه کرد. وی گفت: «آقای کرش با ما ناهار خورده‌اند.»

بعد از این ترابیان گفت: «ممکن است این ملاقات به هفته‌های گذشته مربوط باشد. تا آنجایی که او می‌داند کرش در پرتغال نیست.» اما رییس دفتر سفیر موکدا گفت ایشان شنبه میهمان سفیر بودند! با شنیدن این جمله ترابیان ابتدا با پاسخی عجیب گفت: «خب بوده باشد، مگر خرجش را ما می‌دهیم، سپس با عصبانیت ادامه داد: «مطبوعات ایران اجازه نمی‌دهند که مذاکرات ما روند طبیعی طی کند و با دخالت‌های خود قیمت مربیان خارجی را بالا می‌برند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به سفارت ایران در پرتغال گفت: «سفرای ایران در سایر کشورها به هیچ‌وجه حق دخالت در پروسه انتخاب سرمربی تیم ملی را ندارند.»

با این جمله این مکالمه داغ به پایان رسید در حالیکه مشخص نیست فدراسیون فوتبال در عقد قرارداد مجدد با کارلوس کرش دستدست میکند. این مربی به گفته آگاهان شرایط ایران را پذیرفته و آماده قرارداد است. اما ظاهرا از داخل فدراسیون تلاشهایی وجود دارد که مبنی بر اینکه مربی دیگری هدایت تیم ملی را برعهده بگیرد.