شبكه اختصاصي جام جهاني، پس از انتشار خبر اعدام عبدالمالك ريگي ضمن قطع برنامههاي عادي خود به پوشش اين خبر مهم پرداخت.

این در حالی است که این شبکه ۲۴ ساعته با شعار «اگر زلزله هم بیاید، فوتبال قطع نمی‌شود» مدعی بود هرگز از پخش همزمان و زنده جام‌جهانی فاصله نخواهد گرفت. انتشارخبر اعدام ریگی با تیتر «یاغی سیستان و بلوچستان به سزای اعمال خود رسید» در چند نوبت از شبکه مذکور پخش شد. بسیاری از شبکه‌های بین‌المللی نیز که فرکانس آنها در آفریقای جنوبی به راحتی برای مردم قابل ردیابی است، این خبر را در رأس اخبار خود منتشر کردند.