به گزارشافکارنیوز،تیم ملی ایران برای حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی ۱۹۹۴ چند جلسه تمرین خود را در تپه های داودیه برگزار کرد. این عکس هم مربوط به یکی از جلسات تمرینی در تابستان ۱۳۷۲ است که علی پروین به همراه کادر فنی اش شامل پرویز کماسی، ناصر ابراهیمی، امیر حاج رضایی و محمد مایلی کهن مشغول صرف نوشابه است. اصغر مدیرروستا، حمید درخشان، محمد خاکپور، بهزاد غلامپور، افشین پیروانی و البته بخشی از تصویر علی دایی نیز در عکس حضور دارند.