به گزارش خبرنگار ورزشی افکار به نقل از مشرق، پس از مدت ها پرونده یکی از مدیران دستگاه ورزشی برای بررسی و صدور حکم به نهادهای نظارتی ارسال شده است. این اقدام در شرایطی صورت می گیرد که طی ماه های گذشته اخبار مختلفی از تخلفات این مدیر در رسانه ها از جمله مشرق منتشر شده بود. از تخلفات صورت گرفته این فرد می توان به استفاده از اتومبیل و دریافت حق الزحمه ثابت از یک فدراسیون اشاره کرد در حالی که این دریافت مزد برای آقای مدیر ممنوع بوده است. از دیگر موارد تخلف این فرد ابهاماتی است که در خصوص هزینه های تغییر دکوراسیون اتاق کارش وجود دارد.