به گزارشافکارنیوز،«… شو …، تو چی کاره ای که حرف می زنی؟» نقل به مضمون و البته سانسور شده از جملاتی است که ظاهرا کریمی در رختکن به شیرینی گفته. اینطور که نزدیکان پرسپولیس تایید می کنند در دقایق بعد از بازی، سرپرست و کاپیتان پرسپولیس بدجور به هم پیچیده اند. آنها در لحظاتی که سکوهای معترض شعار می دادندو مهدوی کیا خداحافظی می کرد تا گلاویز شدن هم پیش رفتند. سرپرست پرسپولیس شروع کننده بود. او که بعد از بازی ناراحت بود، مثل همه به رختکن آمد و شروع کرد به غر زدن.

اعتراض شیرینی جو زده از سکوهای ناراحت بود: «این چه وضعشه؟ این جامم که از دست دادیم؟ …» و البته کریمی هم نتوانست آن را تحمل کند. او با جملاتی که خیلی هم ورزشی نبودند به سرپرست جواب داد «… شو … تو چی کاره ای که حرف می زنی؟» این جواب ها ظاهرا دل کریمی را خنک نکرد. او که به پای مصدومش یخ بسته بود به سمت شیرینی رفت و اگر بازیکنان پرسپولیس نبودند درگیری لفظی به درگیری فیزیکی تبدیل می شد.

جواب های سرپرست شوکه شده به شماره ۸ ظاهرا تهدید به دخالت رویانیان بوده: «الان زنگ می زنم سردار تکلیفت رو روشن کنه.» جمله ای که آتش کریمی را بسیار تند کرد: «به هر … می خوای زنگ بزن هر کاری دلت می خواد بکن.» سعید شیرینی با رویانیان تماس می گیرد و صحبت ها را منتقل می کند. کریمی هم وسائلش را برمی دارد و در کنار رختکن صابونی هم به به تن گل محمدی می زند: «وایسا و همین جا … باش.»

جلسه فوری با نماینده کی روش

شاید کریمی برای تیم ملی بازی کند

هر چند علی کریمی گفته که دیگر حتی برای تیم ملی هم بازی نمی کند اما شنیده ها نشان می دهد او ممکن است برای تیم ملی بازی کند. ماجرا به جلسه فوری نماینده کی روش با کریمی بازمی گردد. ظاهرا ساعتی بعد از اعلام خداحافظی شماره ۸ تماس هایی برقرار شده و از او قول گرفته اند که در جلسه رو در رو در مورد خداحافظی اش صحبت کند.

امید نمازی رابطه بسیار خوبی با علی کریمی دارد و این امکان وجود دارد که او نماینده کی روش برای این جلسه باشد. تیم ملی ایران در خرداد بازی های بسیار حساسی دارد و کادر فنی به بازیکنش احساس نیاز می کند. اینطور که شنیده می شود کریمی ممکن است در چند روز آینده برای بازی کردن در تیم ملی چراغ سبز نشان دهد. حتی شایعات فراتر از این هستند.

اینکه شاید انتخابات ریاست جمهوری سبب شود علی کریمی برای پرسپولیس هم بازی کند. اتفاقات سیاسی چند روز آینده ایران می تواند رویانیان را از پرسپولیس دور یا به حوزه ای دیگر منتقل کند. ظاهرا این راهی است که ممکن است کریمی را به بازی کردن در پرسپولیس مجاب کند.