به گزارشافکارنیوز،پیش از این با دعوت کادر فنی ۵ تنیسور برتر به اولین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کشورمان جهت حضور قدرتمند در رقابت های دیویس کاپ در گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه دعوت شدند که محمد نیاکی و سپس روزبه کامران بدون اطلاع به کادر فنی تمرینات آمادگی را ترک کردند به همین دلیل کمیته انضباطی فدراسیون با هدف رسیدگی به این موضوع تشکیل جلسه داد.

در این جلسه نماینده اداره کل حقوقی وزارت ورزش، نماینده اداره کل بازرسی وزارت ورزش، نماینده دفتر امور مشترک فدراسیون ها و اعضاء کمیته انضباطی متشکل از فریده گنجویی، شاهرخ کشاورز، بهمن عباسی و فرشاد صفتی حضور داشتند که در نهایت پس از بررسی تخلف این ۲ ملی پوش احکام صادره از زمان ابلاغ رای کمیته به شرح زیر اعلام شد:

به این ترتیب طبق بند ۱۴ ماده ۷ آئین نامه کمیته انضباطی وزارت ورزش محمد نیاکی به مدت یک سال از حضور در میادین ورزشی و روزبه کامران بر اساس بند ۳ ماده ۷ کمیته انضباطی وزارت ورزش به مدت ۳ ماه از حضور در مسابقات ورزشی محروم شدند.