به گزارشافکارنیوز،یحیی گل محمدی در مصاحبه شب گذشته خود با ۹۰ به شدت نسبت به انتقادهای یکی از پیشکسوتان پرسپولیس واکنش نشان داد.

وی در این خصوص گفت: کسی که ادعا می کند سالها با پرسپولیس بوده و هر چه می خواهد علیه من می گوید، آنقدر که نگران کفتربازی خود است، نگران پرسپولیس نیست. هواداران فراموش نکرده اند این آقا وقتی با لباس تیمی دیگر به پرسپولیس گل زد چطور مشت های گره کرده اش را نشان می داد.

مدتی است که بهروز رهبری فرد به منتقد شماره یک گل محمدی تبدیل شده و مدام علیه وی مصاحبه می کند.

رهبری فرد زمانی که از پرسپولیس به پاس رفت با ضربه پنالتی دروازه تیم سابقش را گشود و مشت های گره کرده خود را نشان داد که تا مدتی باعث رنجش هواداران پرسپولیس شده بود.