به گزارشافکارنیوز،محمد قاضی، درباره شرایط کنونی خود در پرسپولیس اظهار کرد: به خاطر هواداران و وضعیتی که پیش آمده، دور از مردانگی و ناجوانمردانه است که بخواهم صحبت کنم.

وی ادامه داد: حرفهای زیادی برای گفتن دارم اما الان مردانه نیست که بخواهم حرف بزنم و به موقع صحبت میکنم.