به گزارشافکارنیوز،ناصر گودرزی با اشاره به برنامه‌های این باشگاه برای فصل آینده خاطرنشان کرد: ما برنامه ریزی‌های خودمان را انجام می دهیم و یک تیم قوی را روانه مسابقات خواهیم کرد ولی بحثی که وجود دارد این است که کفاشیان با این کارهایش اعصاب برای هیچ کس باقی نگذاشته است. ۱۶ مدیر لیگ برتری نامه زده اند که لیگ ۱۸ تیمی باقی بماند ولی کفاشیان حتی حاضر نشده که جلسه هیات رییسه را تشکیل دهد تا این نامه را بررسی کنند. فعلا همه بلاتکلیف هستند که با این درخواست موافقت می شود یا نه. ایشان حتی به درخواست وزیر ورزش هم در این باره توجهی نکرده‌اند.

وی افزود: تا حالا هم که فدراسیون پولی به کسی نداده و فقط ۷۰ میلیون تومان دریافت کرده‌ایم. با این حساب چطور باید درآمدزایی کنیم؟ یعنی واقعا امضاهای مدیران باشگاه‌ها کشک است؟ آقای کفاشیان شما دو روز دیگر باید مجمع را تشکیل بدهی آنوقت ما حرف‌های زیادی داریم که باید بزنیم. کفاشیان همه را به مسخره گرفته است. این وظیفه شماست که جلسه را تشکیل دهی نه این که همه را مسخره کنی. تاج هم که منتظر مانده نتایج ذوب‌آهن را ببیند.

مدیرعامل باشگاه نفت‌آبادان ادامه داد: مگر از فوتبال چه چیزی عاید باشگاه‌ها می شود؟ شما گهر را به خاطر بی‌پولی بیچاره کردید. آقای کفاشیان اگر نمی‌توانی از رسانه ملی پولی بگیری بکش کنار و برو. فوتبال یک صنعت است و فدراسیون باید درآمدزایی کند. باید به مردم آمار بدهند که درآمدهای این فصل از تلیوزیون و تبلیغات دور زمین چقدر بوده و چقدر را دریافت کرده‌اند یا بگویندکه چرا نمی‌توانند پول خودشان را دریافت کنند. قرار نیست که کفاشیان مدام به مالزی برود یا در جلسات فیفا حاضر شود.

گودرزی در بخش دیگری از انتقادهایش عنوان کرد: اصلا به ما نمی‌گویند که چقدر درآمد داشتیم. زمان عزیز محمدی خیلی وضع بهتر بود. لیگ جمعه تمام می‌شود ولی خبری از درآمدهای تبلیغاتی و تلویزیونی نیست. هیچ اثری هم به خواهش‌های ما ندارند. انگار حرف ما کشک است. ما که چاقو زیر گردن کفاشیان نگذاشته‌ایم. ایشان باید جلسه هیات رییسه را تشکیل دهد و بعد هم بگوید که کدام مسئول موافق و کدام مخالف ۱۸ تیمی ماندن لیگ هستند.

وی در خصوص این که تاج تاکید بر ۱۶ تیمی شدن لیگ برتر دارد، عنوان کرد: اینطوری که تاج می‌گوید نیست. این حرف‌های وی مصوبه قبلی است ولی ما درخواست تازه ای داده‌ایم. تاج مثلا زبان ما در فدراسیون است. آقایان وظیفه شماست که به درخواست ما رسیدگی کنید. مدیران فوتبال که تاکسی خالی نیستند. اگر ما مدیران باشگاه‌ها نباشیم که تاج و کفاشیان و بقیه باید بروند خانه بنشینند. هر روز یک جور حرف می‌زنند.

گودرزی همچنین گفت: اگر لیگ ۱۸ تیمی بماند آنوقت ما در صورت بردن در آخرین بازی به پلی آف میبریم. من دیروز با نبی کلی صحبت کردم که آقایان تکلیف ما را روشن کنید. من باید بعد از بازی روز جمعه یا به بازیکنانم بگویم خداحافظ یا این که بگویم بمانید و برای پلی آف تمرین کنید. یک نفر باید تکلیق ما را روشن کند.