به گزارش افکارنیوز،مردی که اینگونه کیا را در آغوش گرفته همان کمک داوری است که روزی زمینه اخراج مهدوی کیا را فراهم کرد.