به گزارش افکارنیوز، به دلیل عدم رعایت مفاد ماده ۲۳ آییننامه کمیته انضباطی توسط ناصر گودرزی مدیرعامل باشگاه نفت آبادان، وی روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه به کمیته انضباطی دعوت شد.