به گزارشافکارنیوز،متن نامه محمود احمدی نژاد بدین شرح است:

«بسمه تعالی

نظر به خداحافظی آقای مهدی مهدویکیا، ورزشکار با اخلاق و مؤمن کشورمان از دنیای فوتبال، شایسته است مسئولین ورزش، از این فوتبالیست جوانمرد که سالیان سال در خدمت ورزش کشور بوده و با افتخارآفرینی خود دل میلیونها ایرانی را شاد کرده است، به نحو شایسته و مطلوب، تجلیل و قدردانی به عمل آورند.