به گزارشافکارنیوز،با تصمیم محمد رویانیان سعید شیرینی قرارداد بازیکنان پرسپولیس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در این بررسی های صورت گرفته یک نکته مهم و ظریف وجود داشت. در قرارداد ۶۰ درصد از بازیکنان که با پرسپولیس امضا شده آمده در صورتی که رویانیان در این تیم بماند قرارداد آنها ۲ یا ۳ ساله خواهد بود. در غیر این صورت پس از پایان یک فصل فسخ خواهد شد.

این در شرایطی است که شایعه تغییر رویانیان مطرح شده که اگر این اتفاق بیفتد بیش از ۱۸ بازیکن پرسپولیس در آستانه جدایی از قرمزپوشان قرار خواهند گرفت. این قراردادها به تائید مسئولان باشگاه نیز رسیده است.