به گزارش افکارنیوز، ‌ محمد حسین جعفری پس از کناره‌گیری از مدیرعاملی تراکتورسازی از هیئت مدیره این تیم نیز استعفا کرد.

بدین ترتیب جعفری دیگر در هیئت مدیره تراکتوسازی حضور ندارد. این در حالی است که علیرضا نوین امروز به عنوان عضو جدید هیئت مدیره این باشگاه انتخاب شد.

پورجمشیدیان عضو دیگر هیئت مدیره تراکتوسازی در جلسه امروز با نظر اعضا به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شد.