به گزارش افکارنیوز، دادگاه رومانی جیجی بکالی را به جرم دست داشتن در پروژه زمین خواری با وزارت دفاع این کشور محکوم و ضمن توقیف تمامی اموالش او را به سه سال زندان محکوم کرد.

این در حالی است که بکالی تاکید میکند او در زندان هم از مالکیت باشگاه استوا بخارست استعفا نخواهد داد و در همان جا بر امور استوا بخارست نظارت خواهد کرد.