عسگري حتي درتازه ترين اظهارنظر رسمياش، كارشناساني كه خلاف او نظر دادند را به باد انتقاد گرفت و مدعي شد مشكل داوري و فوتبال كارشناسان داوري هستند.

این درگیری های به وجودآمده در پایان دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس سبب شد تا رئیس کمیته داوران روز گذشته طی یک عقب نشینی تازه از احتمال حضور داور خارجی در دربی آینده خبر دهد.

عسگری اعلام کرد در صورت رویارویی احتمالی استقلال و پرسپولیس در جام حذفی و با توافق فدراسیون فوتبال از داور خارجی استفاده خواهیم کرد. این جملات رئیس کمتیه داوران یعنی عقب نشینی کمیته داوران و بازگشت داوران فرنگی به فوتبال ایران.