به گزارش خبرنگار ورزشی «افکار» پس از آن كه كارلوس كرش قرارداد سه و نيم ساله خود را با فدراسيون فوتبال امضا كرد مهدي تاج نايب رييس فدراسيون گفت: به دليل اين كه منصوريان يك ماه ديگر با فدراسيون قرارداد دارد تا پايان قراردادش در كنار تيم ملي خواهد بود و با اين تيم همكاري خواهد كرد. وي ادامه داد: پس از پايان قرارداد منصوريان اين كرش است كه در مورد ادامه همكاري با منصوريان تصميم گيري خواهد كرد. علي كفاشيان رييس فدراسيون فوتبال نيز در اين رابطه گفت: منصوريان به مدت دو سال با قطبي در تيم ملي كار كرده است و از وضعيت اين تيم به خوبي شناخت دارد. منصوريان در كنار كرش در تيم ملي فعاليت خواهد كرد و پس از پايان قراردادش با فدراسيون در رابطه با ادامه همكاري تصميم گيري خواهيم كرد.