به گزارش خبرنگار سرویس ورزشی «افکار»، رييس فدراسيون فوتبال پس از امضاي قرارداد با كارلوس كرش در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه چرا قرارداد كرش در دفتر سعيدلو امضا شد، گفت: فوتبال رشته اي است كه مورد حمايت سازمان تربيت بدني است. خواسته مردم توجه به فوتبال است. اين عرف است كه هميشه سرمربي زماني كه وارد كشور مي شود براي شروع كارش جلسه معارفه اي در دفتر رييس سازمان تربيت بدني دارد. كرش در مرحله اول به ما نه گفت ولي ما ديديم كه "نه" او قوي نيست. او تمايل داشت به ايران بيايد ولي ابهاماتي داشت كه آن را برطرف كرديم و در نهايت او پذيرفت كه با ما قرارداد ببندد. در اين نشست سعيدلو توصيه هايي به كرش كرد و گفت كه ما در اكثر رشته هاي ورزشي موفق بوده ايم ولي در فوتبال نتوانستيم خواسته مردم را عملي كنيم، به همين دليل تصميم گرفتيم مربي‌اي بياوريم كه خواسته مردم را عملي كند. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا كرش و دستيارانشان هدايت تيم اميد را بر عهده خواهند داشت؟ تصريح كرد: امروز جلسه اي با كرش در فدراسيون فوتبال خواهيم داشت تا در مورد تيم هاي جوانان و اميد و نحوه نظارت وي بر روي اين تيم ها مذاكره كنيم و هماهنگي هاي لازم را براي انتخاب سرمربيان اين تيم ها انجام دهيم. كفاشيان در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد چرا با وجود مخالفت كرش در دور اول مذاكرات وي براي هدايت تيم فوتبال ايران موافقت كرد، خاطرنشان كرد: مربياني كه در سطح بالا قرار دارند پيشنهادهاي مختلفي دارند. كرش هم پيشنهادات بهتري داشت. او به ايران آمد، از امكانات ما بازديد كرد و متوجه شد كه مي تواند با ما كار كند. كرش مطالعاتي كرده بود و ابتدا به اين نتيجه رسيده بود كه شايد نتواند برنامه هايش را در ايران پياده كند. خوشبختانه ابهامات برطرف شد و او به جايي رسيد كه متوجه شد بهترين جا براي فعاليت ايران است. يك مربي خوب چون كارنامه فعاليت اش در كشورها مي ماند نياز دارد كه در مورد آن كشور مطالعه كند ما بايد به كرش حق دهيم كه درباره امضاي قرارداد با ايران مطالعه و فكر كند و برنامه ريزي كاملي براي جام جهاني داشته باشد. كفاشيان در پاسخ به سوال خبرنگاري كه گفت، آيا شش ميليارد تومان دستمزد كرش است يا همه تيم او، اظهار كرد: سرمربي حقوق خاصي دارد، ما با دستيارها قرارداد جداگانه امضا كرديم. در اين بين خبرنگاري پرسيد آيا قرارداد كرش متمم دارد كه وي پاسخ داد: خير. قرارداد او متممي ندارد. وي درباره همكاري كرش با تيم هاي فوتبال در رده هاي مختلف تاكيد كرد: طبق قرارداد كرش بايد با كميته فني همكاري داشته باشد و به ساير تيم ها نظارت كند. اين مربي چون آكادميك است قرار است زماني كه تيم ملي برنامه اي ندارد كار و نظارت را بر روي ساير تيم ها انجام دهد.هدايت تيم اميد را يا دستياران كرش بر عهده مي گيرند يا با نظر كرش سرمربي جديد انتخاب مي‌شود. كفاشيان درباره دستيار ايراني كارلوس كرش به خبرنگاران يادآور شد: در حال حاضر منصوريان به عنوان دستيار معرفي شده است. قرار است منصوريان همه اطلاعات را درباره حضور يكي دو ساله قطبي به آنها بدهد. يكي از مفاد قرارداد ما حضور دستيار ايراني در كنار كرش بود تا دانش فني به مربيان ايراني منتقل شود. رييس فدراسيون فوتبال در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه آيا شما به حضور كرش در ايران خوش بين هستيد؟ تصريح كرد: ما به سرمربي و تجربياتش اعتماد مي‌كنيم، از مردم و رسانه ها مي خواهم كه از سرمربي تيم ملي حمايت كنند. با يك برد و يك باخت قضاوت نكنند تا نتيجه بگيريم. وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه چرا امضاي قرارداد كارلوس كرش در فروردين ماه صورت گرفت؟ اظهار كرد: فروردين آغاز فصل جديد است. ما هم براي تغيير و تحول در فوتبال در اين زمان قرارداد بستيم. كفاشيان در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه شما گفته بوديد مربي ايراني براي تيم ملي انتخاب مي كنيد چه شد كه سرمربي خارجي انتخاب كرديد؟ گفت: ما گفتيم مربي ايراني تا اگر نتوانستيم با مربي خارجي به نتيجه برسيم مردم ناراحت نشوند. اين تكليفي بود كه از ابتدا كميته فني تعيين كرد تا مربي خوب خارجي جذب كنيم، اگر مربي خارجي در سطح متوسط بود بهتر بود كه از مربيان ايراني استفاده كنيم. اگربا كرش يا يكي دو مربي ديگر به نتيجه نمي رسيديم از مربي ايراني استفاده مي كرديم. كفاشيان درباره اين كه چه كسي پول قرارداد كرش را پرداخت مي كند، تاكيد كرد: سازمان تربيت بدني به طور كامل اين قرارداد را مي پردازد. رييس فدراسيون فوتبال در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد آيا كرش مربي پروازي خواهد بود، تصريح كرد: كرش پروازي نيست و در ايران مي ماند. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد، با توجه به اين كه سازمان تربيت بدني بودجه اي در اختيار ندارد آيا اين موضوع شما را نگران نمي كند، كه نتوانيد قرارداد كرش را پرداخت كنيد، خاطرنشان كرد: سازمان تربيت بدني پول همه تيم ها را پرداخت مي كند، سعيدلو به ما گفته كه پول قرارداد را جور كرده است. در همه دنيا دولت ها براي تيم هايشان هزينه مي كنند. رييس فدراسيون فوتبال در پاسخ به پرسش ديگري كه آيا كرش برنامه هايش را به فدراسيون ارايه كرده است، گفت: يكسري از برنامه ها از ما گرفته است. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد آيا كرش با غيرحرفه اي گري در ايران آشنا است؟ تاكيد كرد: شما آشنايش مي كنيد! كفاشيان در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه آيا از كرش براي صعود به جام جهاني قول گرفته ايد، خاطرنشان كرد: هيچ كس نمي تواند قول بدهد، ما هم قولي نگرفته ايم. همه سعي و تلاشمان را مي كنيم كه كارها را انجام دهيم. وي در پاسخ به اين پرسش كه پيش قرارداد كرش كي امضا شد؟ تصريح كرد: از قبل تفاهم صورت گرفته بود، يكي، دو ايراد وجود داشت كه ترابيان رفت و آن را برطرف كرد. كفاشيان در پاسخ به اين پرسش كه نظر رييس سازمان تربيت بدني درباره امضاي قرارداد با كرش چيست؟ تاكيد كرد: نظر سعيدلو بسيار مثبت است. او حمايت خيلي خوبي كرد و گفت در همه رشته ها خواسته هاي مردم برآورده شده به جز فوتبال. خواسته ما از شما موفقيت و جلب رضايت مردم است. كفاشيان در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه شنيده مي شود مسوولان فدراسيون براي امضاي قرارداد با كرش با هم اختلاف داشتند، خاطرنشان كرد: اولويت ما كرش بود. اگر او به ايران مي آمد همه مي پذيرفتند، قرار بود در صورتي كه با كرش به توافق نرسيديم به گزينه هاي ديگر فكر كنيم كه در اين ميان خبرنگاري پرسيد شنيده مي شود در نشست با سعيدلو او شما را به صلح با يكديگر دعوت كرده است كه كفاشيان اضافه كرد: صلحي در كار نبود، ما نمي خواستيم اگر با كرش به توافق نرسيديم معطل بمانيم.