به گزارشافکارنیوز،محمد علی‌آبادی رئیس کمیته ملی المپیک در پایان نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک ایران ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: در تاریخ سوم خردادماه جلسه اضطراری برگزار کردیم و در آن در خصوص موارد اساسنامه تصمیم‌گیری‌های لازم را صورت دادیم. در جلسه مذکور چند تن از اعضا حضور نداشتند اما ما امروز در حضور اکثر اعضای هیات اجرایی تائید مجدد تصمیم‌های جلسه اضطراری سوم خردادماه را گرفتیم.

وی با بیان اینکه هنوز یکی از بندهای اساسنامه تائید نشده است، خاطرنشان کرد: بناداریم سوم تیرماه سال‌جاری مجمع عمومی و فوق‌العاده کمیته ملی المپیک را برگزار کرده و در آن اساسنامه را به تائید نهایی اعضاء برسانیم. البته طی این مدت که زمان داریم برای آن بند هم مکاتبات و رایزنی ها را انجام خواهیم داد تا مشکلی نباشد.

رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص بند مذکور تاکید کرد: در تعریف اعضای مجمع کمیته ملی المپیک، IOC دو گروه را معرفی کرده که این دو گروه شامل رشته‌های المپیکی و غیر المپیکی می‌شود. تاکید اصلی IOC بر این است که رشته‌های المپیکی اعضای اصلی هستند و گروه دوم باید از اعضای اصلی تعداد نفراتش کمتر باشد.

وی ادامه داد: البته به دلیل اینکه می‌خواهیم فدراسیون‌های ملی کشورمان از جمله باستانی و چوگان هم در آن حضور داشته باشند، باید تعداد اعضای اول افزایش یافته تا در همین راستا گروه دوم هم بتوانیم زیاد کنیم. ما به IOC پیشنهاد دادیم که برای اعضای اصلی ۶ المپین اضافه شود که IOC کمیته بین المللی الپیک به شدت با این موضوع مخالف است.

علی‌آبادی یادآور شد: در تاریخ ۸ خردادماه جلسه مهمی در سنپترزبورگ روسیه برگزار خواهد شد که در آن، این بند اساسنامه به کمیته ملی ایران بررسی می‌شود. همچنین پس از برگزاری مجمع فوق العاده که در تاریخ ۴ تیر برگزار خواهد شد، حدود یک ماه تا ۴۰ روز بعد از آن انتخابات کمیته ملی المپیک برگزار می‌شود.

وی در خصوص احتمال حضور خود در انتخابات کمیته ملی المپیک تصریح کرد: هنوز تصمیمی در این خصوص نیز نگرفته‌ام.

رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص دو شرط دیگر کمیته بین المللی المپیک مبنی بر اصلاح اساسنامه فدراسیونها و بازگشت رؤسای برکنار شده، گفت: به شدت در حال سعی و رفع این مسائل هستیم. بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران مسئول پیگیری این موضوعات است. در خصوص اساسنامه فدراسیونها هم باید بگویم که وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی به شدت در حال پیگیری آن نیز هستند.