به گزارش افکارنیوز،عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، با بیان این که چکش کاری‌های لازم برای اصلاح اساسنامه صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: خوشبختانه چیز جالبی از اساسنامه کمیته ملی المپیک از آب در آمد و ما چیزی را از دست نداده ایم. ایراداتی بر اساسنامه وارد بود که خیلی اهمیتی نداشت و بیشتر جنبه املایی داشت که حل شد.

وی با بیان این که اساسنامه تایید شده هنوز برای ما ارسال نشده است، اضافه کرد: خوشبختانه ایراد جدیدی به اساسنامه وارد نیست. IOC باید آن را اصلاح می‌کرد و برای ما می‌فرستاد که امروز و فردا این اساسنامه به دست کمیته ملی المپیک می‌رسد.

عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، با بیان این که در نشست امروز هیات اجرایی بیشتر در رابطه با مشکلات مالی و راههای تامین اعتبار برای بازیهای پیشرو صبحت شد، تاکید کرد: با توجه به اعزامهای که در تیر پیشرو داریم مذاکراتی صورت گرفت. از ابتدای سال یک میلیارد به کمیته ملی المپیک پرداخت شده که آن هم از محل اعتبارات قبلی بوده و شاید امروز تا ظهر مجلس آن را به شورای نگهبان بدهد. امسال از نظر بودجه در شش ماه اول مشکل داریم. من در مجلس شورای اسلامی حضور داشتم و میدانم که تا آییننامه نوشته شود و اعتبار را تخصیص دهند زمان میبرد. اگر همه بودجه را به ما بدهند مشکلات ورزش حل میشود.