به گزارشافکارنیوز،غلامرضا بهروان در پی اقدام عجیب فدراسیون فوتبال امارات و تحریف نام خلیج فارس، اظهار داشت: ‌ با توجه به اقدام غیر ورزشی و سیاسی فدراسیون فوتبال امارات از شهردار محترم تهران می‌خواهم که نام میدان شیخ بهایی را که سازمان لیگ در آن مستقر است را به نام میدان خلیج فارس نام‌گذاری کنند. زیرا در این میدان پرچم تمامی تیم‌های حاضر در لیگ برتر، پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچم فیفا و AFC نیز نصب است.

وی ادامه داد: با انجام این کار تمامی مکاتبات کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا با آدرس میدان خلیج فارس انجام خواهد گرفت و در تمامی مکاتبات بین‌المللی فوتبال ما نام خلیج فارس درج می‌شود. حتی می‌توان کوچه‌ای که در آن فدراسیون فوتبال قرار دارد بجای ۱۲ متری سوم خیابان خلیج فارس شود تا نام خیابان خلیج فارس هم در مکاتبات بین‌المللی فوتبال قید گردد. من از شهردار محترم تهران می‌خواهم که چنین اقدامی را انجام دهد.

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ با اشاره به محل استقرار سفارت امارات در تهران عنوان کرد: حتی میتوان خیابانی که این سفارت در آن قرار دارد را به نوعی به خلیج فارس تغییر دهیم