بازگرداعلي کفاشيان رئيس فدراسيون فوتبال در مورد مشکل رواديد دن گسپر دستيار کوئيروش که شب گذشته از فرودگاه امام به کشورش بازگردانده شد تصريح کرد: متاسفانه مشکلي در ويزاي اين مربي وجود داشت که با کمک مسئولان اين مشکل امشب برطرف ميشود و او به ايران بازميگردد.
به گزارش فارس،وي در مورد اينکه دن گسپر قرار است سرمربي تيم اميد ايران شود گفت: در اين زمينه کوئيروش نظر نهايي را خواهد داد زيرا او مدير تيمهاي ملي ايران است و قرار است ساختار فوتبال ايران را در سطح تيمهاي ملي پايه ريزي کند. بنابراين کوئيروش تصميم ميگيرد که دن گسپر سرمربي تيم اميد ايران باشد يا نه.