رضا صادقی خواننده پاپ کشورمان که پس از یک سال به مدت سه روز در برج میلاد کنسرت گذاشته است در اولین اجرایش در سالن همایش ها برای اینکه سر صحبت را با مخاطبانش باز کند بحث را فوتبالی کرد و گفت:

یک جورهایی خوشحال شدم که استقلال توانست پرسپولیس را ببرد.آن هم به خاطر استقلالی هایی که در این سالن نشسته اند.البته پرسپولیسی ها ناراحت نباشند چون من هر دو تیم را دوست دارم،اما ته دلم یک کم بیشتر پرسپولیسی ام.