به گزارشافکارنیوز،دارنده ۱۳ مدال کشتی فرنگی المپیک و جهان در این نامه تصمیم به تغییر قوانین کشتی در کنگره فیلا را یکی از وقایع مهم دانسته است.

وی با اشاره به برگزاری رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی روسیه با قوانین جدید و نبود اعتراض از سوی شرکت کنندگان برای تطبیق خود با قوانین جدید گفت: با این قوانین کشتی‌گیران فنی‌تر، قوی‌تر و با استقامت پیروز می‌شوند.

کارلین در ادامه این نامه با اشاره به اینکه این قوانین، کشتی را بر ذات خود باز می‌گرداند، افزوده است: معتقدم قوانین جدید باید هرچه سریعتر اجرایی شود.

رسانههای روسی از احتمال به تعویق افتادن اجرای قوانین جدید تا سال ۲۰۱۴ و اجرای مسابقات جهانی با مقررات سابق با توجه به پیشنهادات ارائه شده به فیلا خبر دادند.