به گزارشافکارنیوز،بعد از منتفی شدن حضور سیروس محجوب در باشگاه داماش گیلان به عنوان خریدار و مالک جدید، امیر عابدینی از سوی مسئولان نظارتی حاضر در باشگاه به عنوان مدیرعامل داماش باقی ماند تا این باشگاه را اداره کند.

این در حالی است که عابدینی با حضور محجوب اعلام کرد بعد از انتقال باشگاه داماش از سمتش استعفا میکند که با این استعفا مخالفت شد.