به گزارشافکارنیوز،گروهی از هواداران منچسترسیتی با یک آگهی هفت هزار پوندی که در نشریه گازتا دلو اسپورت چاپ شد، از حضور روبرتو مانچینی، سرمربی ایتالیایی چند سال گذشته این تیم از وی سپاسگزاری کردند.

مانچینی زمانی که باشگاه را ترک کرد، در نشریه منچستر ایونینگ نیوز با هواداران منچسترسیتی خداحافظی کرده بود.اکنون بیش از ۷۰۰ هوادار این تیم، مبلغ هفت هزار پوند برای پاسخ به این کار مانچینی جمع آوری کردند تا به نوعی هم کار وی را جبران کرده و هم از او تشکر به عمل آورده باشند.