رونالدينيو در نامه سرگشاده خود خطاب به همه هواداران، بازيکنان و مقامات بارسلونا آورده است: "همه شما به خوبي ميدانيد که نمي توانم خيلي رسمي در جمع صحبت کنم؛ اما دوست دارم از اين فرصت به دست آمده به خوبي استفاده و از همه شما تشکر کنم. از همه چيز تشکر کنم. از تمام چيزهايي که بين من و شما مشترک بود و براي 5 سال تمام همه به هم اعتماد داشتيم. " در بخش ديگري از اين نامه عنوان شده است: "مطمئنا آن 5 سال بهترين سالهاي عمر من خواهند بود و جايگزيني براي آنها نيست. حضور دوباره من در نيوکمپ هر چند با يک لباس ديگر اما فرصتي بسيار عالي براي ديدار دوستان قديمي است. بازگشت به نيوکمپ براي من بسيار ازشمند و خاطره انگيز است. اين استاديوم هميشه يکي از بهترين استاديومهاي جهان براي من است. "