گروه ورزشی-

انتخابات کمیته ملی المپیک یکی از سوژه های عجیب این روزهای ورزش است.

به گزارش افکارنیوز -مجمع کمیته ملی المپیک پس از تائید اساسنامه تصمیم گرفته تا انتخابات را در اواخر تیرماه برگزار کند. انتخاباتی که البته وزارت ورزش به برگزاری آن قبل از انتخابات ریاست جمهوری تاکید فراوانی داشت تا بتواند گزینه مدنظر خود را روی صندلی این کمیته بنشاند.

با اين وجود دولتي ها كماكان به اين صندلي چشم دارند و براي رسيدن به آن با علي آبادي رئيس فعلي كميته وارد مذاكره شدهاند. ظاهرا وزارت ورزش به علي آبادي پيشنهاد داده كه صندلي اين كميته را در انتخابات آتي به وزير ورزش واگذار كند تا عباسي بعد از پايان دولت دهم كماكان در عرصه مديريتي ورزش باقي بماند و در مقابل دولت نيز امكانات خود را به كار خواهد گرفت تا علي آبادي در انتخابات شوراي شهر آراي لازمه را كسب كرده و به عضويت شوراي شهر دربيايد. پيشنهادي كه ظاهرا رئيس كميته ملي المپيك با آن موافقت كرده است.