به گزارش افکارنیوز،علی فرشادسپهر، دبیر کمیته استیناف فدراسیون فوتبال گفت: حکم محرومیت هادی عقیلی برای بازی در لیگ برتر تعلیق شده و این بازیکن می‌تواند فصل آینده در لیگ برتر بازی کند. البته این حکم به لحاظ قانونی می‌بایست پس از امضای دبیرکل فدراسیون فوتبال اعلام شود اما با توجه به مسافرت مهدی محمدنبی به کره جنوبی و همراهی‌اش با تیم ملی فوتبال، وی هنوز به ایران نیامده تا حکم را امضا و سپس اعلام عمومی کند.

صالحی، رییس کمیته استیناف نیز در این رابطه گفت: ما حکم هادی عقیلی را صادر کردیم و آن را به دبیرخانه مشترک استیناف و کمیته انضباطی دادهایم. حکم پس از تایپ دوباره پیش ما آمد و امضا شد و من از روال بعد از آن که آیا حکم برای اعلام به دست دبیرکل رسید یا خیر اطلاعی ندارم. آنچه مسلم است این حکم میبایست از کانال و روال قانونی خودش یعنی دبیرکل اعلام شود و اعضای کمیته استیناف نمیبایست چنین اقدامی انجام بدهند.