گروه ورزشی -

سیاهه مسافران سئول را مرور می‌کنیم. از لیست خبرنگاران و عکاسان گرفته تا مسافرانی که به عناوین مختلف ویزای کره جنوبی در پاسپورتشان خورده است! مسافرانی که البته بیشتر جنبه توریستی دارند و تعریف خاصی برای علت سفرشان به سئول نشده است.

به گزارش افکارنیوز -نکته تامل برانگیز اینکه برخی عناصر رسانه‌ای که به اصطلاح با هزینه شخصی به کره جنوبی سفر کرده اند، این روزها همکاری نزدیکی با فدراسیون فوتبال دارند و در کمال تعجب تصاویر و اخبار تولیدی شان روی سایت فدراسیون دیده می شود که قطعا هیچ ارتباطی با سفرشان با هواپیمای اختصاصی تیم ملی و اقامت در محل اردوی ملی پوشان ندارد!

خبرها حکایت از این دارد که مهر تایید سفر اکثر این همراهان را آقای خاص فدراسیون فوتبال زده که خودش نیز هم اکنون در سئول حضور دارد. مهر تاییدی که بر اساس لابی های مختلف زده شده و تجربه همراهی تیم ملی را مثل همیشه به گروهی خاص تخصیص داده که همیشه و همه وقت چمدان هایشان برای سفر توریستی و تفریحی با تیم های رده‌های مختلف سنی بسته است!

جالب اینکه برخی عناصر رسانهای حاضر در سئول که با عنایت ویژه آقای خاص مسافر کره جنوبی شدند سعی در ادای دین به این مقام مسئول فدراسیون فوتبال دارند و اخبار و تصاویر ویژه ای از او را به بهانه های مختلف به تهران ارسال می کنند! موضوعی که با روح و رسالت خبرنگاری کاملا منافات دارد و متاسفانه بخاطر سفر چند روزه به کره جنوبی اصل و ریشه آن لگد مال شده است.