به گزارشافکارنیوز،از سوی کمیته فنی برای شرکت در رقابتهای وزنه برداری بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان ترکیب نهایی تیم ملی وزنه برداری دانشجویان مشخص شد. تیم ملی وزنه برداری دانشجویان در ۶ دسته و با ترکیب زیر در این رقابتها حضور خواهد داشت.

دسته ۶۲ کیلوگرم: مجید عسگری
دسته ۶۹ کیلوگرم: جابر بهروزی و میلاد خسروی خلیلانی
دسته ۷۷ کیلوگرم: رسول تقیان چادکانی
دسته۴ ۹ کیلوگرم: امین زارعی دگرماندرق
دسته ۱۰۵ کیلوگرم: محسن بهرام زاده و محمد رضا براری
دسته ۱۰۵ + کیلوگرم: بهادر مولایی

همچنین کوروش باقری به عنوان سرمربی و مسعود قاسمی دولت آبادی به عنوان مربی این تیم را همراهی خواهند کرد. بيست و هفتمین يونيورسياد دانشجویان جهان ۱۵ تا ۲۶ تیرماه در کازان روسیه برگزار خواهد شد.