به گزارشافکارنیوز،علی بیات درباره عدم صدور مجوز برای رضا یزدانی به منظور حضور در مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد گفت: مستندات پزشکی یزدانی در کمیسیون تخصصی پزشکی مورد تأیید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: باوجود عدم حضور وی در جلسه کمیسیون پزشکی به دلیل آسیب دیدگی مجدد، بنا به تصمیم کادر فنی وی می‌تواند در مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی بگیرد.

عضو شورای فنی تیمهای ملی کشتی آزاد در پایان گفت: این موضوع را شخصاً به اطلاع یزدانی رساندهام و وی نیز اعلام کرده است در مسابقات انتخابی حاضر خواهد شد.