به گزارش افکارنیوز، قضاوت دیدار تیمهای کرهجنوبی و ایران که در ورزشگاه مونسو شهر اولسان کرهجنوبی آغاز شده است را، "تان های" از چین به عنوان داور وسط و "مو یوژین" و "هو ویمینگ" به عنوان کمک داور بر عهده دارند. این بازی در حضور بیش از ۳۰ هزار تماشاگر آغاز شده است.