به گزارشافکارنیوز،آرای اعلام شده کمیته انضباطی به این ترتیب هستند:

استقلال سه میلیون تومان جریمه شد

بر اساس شکایت نصیر مقدری، یکی از عکاسان ورزشی از باشگاه استقلال مبنی بر این‌که در جریان مسابقه تیم‌های استقلال تهران و راه‌آهن شهرری در تاریخ ۲۴ بهمن ۹۱ از سوی برخی هواداران و لیدرهای باشگاه استقلال مورد هتاکی واقع شده است، کمیته انضباطی تشکیل پرونده داد. شاکی با اعلام این‌که مصاحبه‌های سرمربی استقلال و برده شدن نامش توسط امیر قلعه‌نویی باعثاین اتفاق شده است، جهت دفاع از حقوق خبرنگاران و عکاسان ورزشی در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین حوادثی خواهان رسیدگی شد. کمیته انضباطی با دعوت از نماینده یا نمایندگان باشگاه و عکاس ورزشی در تاریخ ۱۴ بهمن ۹۱ بررسی پرونده را آغازکرد که نماینده باشگاه در این جلسه حضور پیدا نکرد. در نهایت پس از بررسی پرونده کمیته انضباطی با احراز تخلف و ضمن تذکر به امیر قلعه‌نویی از وی خواست در طرح مسایلی در مصاحبه‌ها که باعثتحریک هواداران شود، باشگاه استقلال را به دلیل فحاشی و اهانت به هواداران به خبرنگار و عکاس ورزشی به پرداخت سه میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. رای صادره قطعی است.

بائو توبیخ کتبی و ۱۰ میلیون ریال جریمه شد

میثم بائو بازیکن فصل گذشته استقلال در اردیبهشت ۹۲ در یکی از خبرگزاری‌ها مصاحبه کرده و ادعاهایی خلاف واقع علیه کمیته داوران فدراسیون فوتبال داشته که قرار شد مصاحبه‌اش را در آن خبرگزاری تکذیب کند و نتیجه را به کمیته انضباطی اعلام دارد که این کار از سوی بائو انجام نشد. به همین دلیل میثم بائو به توبیخ کتبی با درج در پرونده و پرداخت ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. کمیته انضباطی اعلام می‌کند که درباره ادعاهای مطالبات سنوات گذشته میثم بائو از باشگاه پرسپولیس که منتهی به صدور حکم شده است، مراتب جداگانه به اجرای احکام کمیته انضباطی منعکس شده تا مورد پیگیری قرار گیرد. رای صادره قطعی است.

پرونده شکایت نفت از پرسپولیس مختومه شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره شکایت باشگاه نفت تهران از پرسپولیس مبنی بر مذاکره غیرقانونی باشگاه پرسپولیس با یعقوب کریمی رای خود را صادر کرد. به دلیل اینکه باشگاه نفت تهران از پیگیری شکایتش انصراف داده است و مراتب را به کمیته انضباطی منعکس کرده، هر چند باشگاه شاکی هزینه رسیدگی را واریز نکرده اما رسیدگی به پرونده را متوقف و آن را مختومه اعلام می‌کند.

تذکر و هشدار به ۱۵ کارگزار رسمی فیفا


بر اساس گزارشی که از سوی امور بینالملل فدراسیون فوتبال دریافت شده است، تعداد ۱۵ کارگزار رسمی نقلوانتقالات شامل محسن علیمددی، شروین طاهری، مهدی سرمدی، محمدزمان زمانی، سیدعباس نبوی، محمدرضا مشهدیفراهانی، مهیا بختیاریدولابی، الناز کلکتی، امیرعلی دولتشاهی، بابک اسماعیلزاده، مظاهر زورمند، محمدصادق عبدالهینورعلی، رامین احمدیطباطبایی، علیرضا آقابابا و محمود صالحیان از تمدید بیمهنامه خود که الزامات اعتبار مدرک کارگزاران است، خودداری کردهاند. بنابراین کمیته انضباطی، مستندا به بخش اول بند یک ماده ۳۳ آییننامه کارگزاران بازیکنان فیفا، با تذکر و هشدار به این ۱۵ کارگزار اعلام میکند چنانچه در مدت ۷ روز نسبت به تمدید بیمهنامه خود و ارائه آن به فدراسیون فوتبال اقدام نکنند با تنبیهاتی شامل جریمه نقدی حداقل ۵۰۰۰ فرانک سوئیس، تعلیق مدرک، ابطال مدرک یا محرومیت از حضور در هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال مواجه خواهند شد. رای صادره قطعی است.