به گزارش افکارنیوز، بازیکن استقلال پس از تمدید قرارداد به سرعت محل را ترک کرد.

در حالی که خبرنگاران مقابل دفتر فتح‌الله‌زاده منتظر بودند تا خسرو حیدری پس از تمدید قرارداد پاسخگوی آنها باشد اما این دو با سوار شدن در یک ماشین به سرعت محل را ترک کردند.

نکته جالب اینکه حیدری، بین فتحاللهزاده و شخص دیگری سرش را پایین انداخته بود تا کسی او را نبیند!