به گزارش افکارنیوز، حسین علی شهریاری با تاکید بر اینکه اختیار هر رییس جمهوری است که کابینه خودش را انتخاب کند گفت: حسن روحانی برای انتخاب کابینه هم می تواند رایزنی کند و هم می تواند نظر کسی را نپرسد. ولی برای تعامل بیشتر با مجلس، بهتر است که از ابتدا یک هماهنگی هایی انجام بشود.

وی افزود: بهتر است روحانی نقطه نظرات کمیسیون های تخصصی مجلس را داشته باشند زیرا اگر این اتفاق بیفتد، قطعا همکاری و تعامل بیشتری بین مجلس و دولت خواهد بود.

نماینده زاهدان گفت: ما اعتقاد داریم با توجه به صحبت هایی که روحانی قبل از انتخابات و بعد از انتخابات داشت، یک روال معقول و منطقی را در پیش خواهند گرفت.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم تعامل خوبی بین مجلس و دولت باشد گفت: در صورت تعامل بیشتر، اتفاقاتی که در دولت نهم و دهم بین مجلس و دولت اتفاق افتاده، دیگر شاهد نخواهیم بود.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با یادآوری اینکه وزرایی که مورد تایید مجلس بود، به علت روحیه انتقادی از دولت احمدی نژاد برکنار شدند گفت: متاسفانه در دولت احمدی نژاد شاهد این بودیم که رییس جمهور نقطه نظرات خودش را اعمال می کرد و وزرای دولت احمدی نژاد خیلی استقلال نداشتند.

وی تاکید کرد: با اینکه بارها نسبت به خودرای بودن احمدی نژاد انتقاد کردیم و رییس دولت دهم هم عکس العمل نشان داد و بعضی از وزرا هم از این موضع گیری های مجلس ناراحت شدند، ولی به هرحال شرایط در دولت احمدی نژآد این گونه بود که اگر وزرا بر خلاف نظر رییس جمهور صحبتی می کردند، باعثعکس العمل رئیس جمهور می شد و با منتقدان برخورد می کرد.

شهریاری تاکید کرد: متاسفانه به دلیل خود رای بودن احمدی نژاد وزار خیلی دست به عصا حرکت می کردند و حتی در دادن نقطه نظارت کارشناسی با ملاحظه کاری وارد بحثمی شدند که این به توان دولت ضربه زد.

رییس کمیسیون بهداشت مجلس در پاسخ به اینکه این ضعف را از دولت ببینیم یا ضعف وزرای دولت است گفت: بالاخره هر دولتی در قد و قواره خودش وزرایش را انتخاب می کند. بعضی روسای جمهور افرادی هستند که فکر می کنند باید وزرایی را انتخاب می کنند که هر چه بهشان بگویی، بگویند چشم. که نمونه بارز آن را در دولت احمدی نژاد شاهد هستیم. ولی بعضی دولت هایی بودند که واقعا وزارایی انتخاب شدند که آدم های شاخصی بودند و نقطه نظراتی که میدادند، در دولت شنیده می شد و خیلی مواقع بر خلاف نظر رئیس جمهور نقطه نظراتشان را می دادند و جالب اینکه تصویب می شد.

نماینده زاهدان تاکید کرد: امید واریم که در دولت دکتر روحانی این طور باشد که صدای کارشناسی شنیده شود و کابینه حق اظهار نظر کارشناسی را داشته باشند.

شهریاری در پاسخ به اینکه به نظر شما در دولت روحانی، وزرا باید چه شخصیت ها و توانایی هایی داشته باشند گفت: دردولت روحانی باید وزرایی انتخاب شوند که تخصص و تعهد داشته باشند و وزرایی باشند که مثل دکتر روحانی، اعتدالگرا باشند. افراد افراطی از هیچ جناح یا گروهی واقعا در دولت نباشند تا بشود راحت تر کارها را پیش برد.