پلیس تاجیکستان یک فوتبالیست برجسته را به علت داشتن ریش اسلامی، از بازی محروم کرد.

" خیر وحدت " سرمربی باشگاه " توخیر مامینوف " اعلام داشت به خاطر این مشکل، نتوانسته است از وجود " پرویز تارسانوف " استفاده کند.

وی افزود پرویز از بایکنان خوب تیم است و تنها به خاطر وضعیت ظاهری‌اش نتوانسته است در دو دور ِ نخست بازی‌های باشگاهی این فصل شرکت کند.

به گزارش خبرگزاریها، ۲ ماه پیش ماموران پلیس بیش از ۳۰ نفر را که ریش اسلامی داشتند در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بازداشت کردند.