به گزارشافکارنیوز،علی دایی در شرایطی که ۴ بازیکن آفریقایی ساعت ها قبل از شروع تمرین امروز پشت در ورزشگاه درفشی‌فر برای تست و حضور در تمرینات پرسپولیس آمده بودند اجازه تمرین نداد. این در شرایطی بود که این بازیکنان درخواست می‌کردند حتی یک روز بازی آنها دیده شود اما دایی در واکنش به حضور این بازیکنان می گفت: این نفرات بدون هماهنگی و از طرف چه کسی به تمرینات ما آمده‌اند؟ مگر می‌شود بدون هماهنگی و شناخت از بازیکنان آنها خودسرانه به تمرین پرسپولیس بیایند؟

به همین دلیل به این بازیکنان اجازه تمرین داده نشد و آنها نیز قبل از تمرین ورزشگاه درفشیفر را ترک کردند.