به گزارشافکارنیوز،علیرضا علیپور در خصوص صحبت‌های فرهاد کاظمی که گفته بود از علیپور به دادگاه ویژه روحانیت شکایت می‌کند، اظهار داشت: هر شخصی هر کجا دوست داشته باشد می‌تواند شکایت کند ولی بحثما شخصی نیست. کاظمی این مسائل را شخصی می‌کند و این تاکتیکی است که او از آن استفاده می‌کند.

وی افزود: ما کاری به این حرف‌ها نداریم و کارمان را محکم و مستدل جلو می‌بریم. فکر نمی‌کنم بیشتر از این نیاز باشد که چنین آدم‌هایی را گُنده کنیم. ضمن اینکه نیازی نمی‌بینم با ایشان در تلویزیون مناظره کنم.

دبیر هیات رسیدگی به تخلفات فوتبال درباره صحبت‌های کاظمی مبنی بر اینکه " شبهات و حرف و حدیث‌ها درباره خیلی چیزها زیاد است، از جمله جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان "، تاکید کرد: راجع به جام جهانی هر شخص حقوقی و حقیقی، می‌تواند هر سندی که دارد ارائه کند. کاظمی می‌تواند نه تنها در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، بلکه می‌تواند برود در تمام رسانه‌های جهان آنرا مطرح کند.

علیپور ادامه داد: از کاظمی می‌خواهم که واقعا این کار را بکند چون کتمان حقیقت باعثمی‌شود تا شخص متخلف فرصت بیشتری داشته باشد و این در واقع سوء استفاده از موقعیت شغلی خودمان است. عدم رعایت مفاد بند سه اصول ۱۱ گانه کمیته اخلاقی فیفا می‌گوید کتمان حقیقت برای فردی که آنرا مکتوم نگه می‌دارد، دو سال محرومیت دارد.

وی با بیان اینکه در شان من نیست با اشخاص درگیر شوم، گفت: بنابراین اعلام می‌کنم کاظمی هر پرونده و مدرکی علیه من دارد به هر کجا که دلش می‌خواهد ارائه کند. من یکبار دیگر تاکید می‌کنم که بحثما با فرهاد کاظمی شخصی نیست و برای شخص وی هم احترام قائلیم.

دبیر هیات رسیدگی به تخلفات فوتبال درباره اینکه مجوز فعالیت کاظمی چه زمانی صادر خواهد شد، تصریح کرد: تمام مربیانی که سال گذشته مجوز موقت دریافت کرده بودند، طبق مصوبه هیات رسیدگی به تخلفات فوتبال باید عملکردشان بررسی شود. این بررسی از باشگاه‌هایی که آنها را به کار گرفته‌اند تا مسئولان فوتبال استان و حتی بازیکنان را شامل می‌شود. چنانچه عملکرد آنها مطابق قوانین باشد، مجوز کارشان تمدید خواهد شد. اگر هم نباشد مجوز آنها تمدید نمی‌شود.

علیپور افزود: ما با هیچ فردی، مسائل شخصی نداریم. پیشنهاد من این است که کاظمی به جای مصاحبه کردن، دنبال حل مسائل به صورت منطقی باشد.

وی در پایان درباره اینکه هیات رسیدگی به تخلفات فوتبال هر ساله با چالش مربیان و بازیکنان ممنوع الفعالیت مواجه است، گفت: آدمها و مربیان بیشتری در کار میآیند ولی ما سفت و محکم کارمان را انجام میدهیم.