به گزارش خبرنگار سرویس ورزشی افکار كريمي كه كمتر به خاطر ميآوريم از كسي تعريف و تمجيد كرده باشد در اين يادداشت از ناصر حجازي به عنوان اسطورهاي تكرارناپذير نام برده است: در حالي که فضاي فوتبال را ريا کاري و تظاهر مسموم کرده است و در روزگاراني که نوکرم و چاکرمهاي مصنوعي و مصلحتي همه جا رايج شده، ناصر حجازي را بايد اسطورهاي با شخصيت و چهره يکرنگ و استثنايي فوتبال به حساب آوريم. او سالهاي سال در کنج خانهاش و بيتوجه به هياهوي پوشالي اطرافش سختترين تبعيضها، ظلمها و بياعتناييها را ديده اما به هيچ قيمتي حاضر نشده به فروش گذاشته شود. اين اسطوره به واقع کمياب ما، کرنش را بلد نيست.

ناصر حجازی چهره‌ای مقاوم در مقابل زورگویان است. او بدون هیچ ملاحظه کاری معایب را می‌گوید و دلسوزی راستین است که هرگز تن به خوش خدمتی نداده و حرف‌هایش همواره در راستای مصلحت فوتبال بوده است. هر چند این روزها که حال و روز خوشی ندارد، صاحب منصبان پست و مقامهای گوناگونی به او تعارف می‌کنند اما‌ای کاش آن روزگارانی که حجازی به خاطر بی‌اعتنایی‌ها مجبور به زندگی سخت و طاقت فرسا در بنگلادش شده بود، او را به بازی می‌گرفتند.

هر چند که حجازي اهل بازي نبوده و نيست که اگر اين طور بود، هيچ گاه حجازي نبود. او هميشه خواسته خودش باشد. درود به مرام و عزت مردي که هيچ گاه دنبال باد نرفته و همواره در تلاطم و جهت خلاف جريان آب شنا ميکند. آنچه از حجازي باقي مانده است همانا شخصيت منحصر به فرد، مرام پهلوانمنشانه و يکرنگيهاي هميشگياش است. خدايا او را براي ما حفظ کن.