به گزارش افکارنیوز،اسماعیل حسن‌زاده درباره خبرهایی مبنی بر ثبت قرارداد بازیکنان با باشگاه‌های بدهکار گفت: رای کمیته انضباطی مبنی بر اینکه باشگاه‌های بدهکار حق ثبت قرارداد با بازیکنان را ندارند، کماکان بر قوت خود باقی مانده و اجرایی است. سازمان لیگ عامل اجرایی این رای است و همه چیز را زیر نظر دارد.

وی درباره اینکه اگر هیات‌های فوتبال قراردادهای بازیکنان و باشگاه‌ها را ثبت کنند چه اتفاقی می‌افتد، خاطرنشان کرد: در چند روز گذشته برخی اعلام کرده‌اند که هیات‌ها قراردادهای باشگاه‌ها و بازیکنان را ثبت کرده‌اند اما به صورت دقیق باید اشاره شود که چه باشگاه و چه بازیکنانی قراردادشان را در هیات‌ها ثبت کرده‌اند. ضمن اینکه کمیته انضباطی ارتباط مستقیمی با هیات‌ها ندارد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد، بار دیگر تاکید کرد: سازمان لیگ به باشگاه‌های بدهکار اجازه بازی بازیکنان را نخواهد داد.

حسنزاده اضافه کرد: باشگاههای بدهکار باید تا روز یکشنبه ۲۴ تیرماه با اخذ تائیدیه از کمیته انضباطی و با مراجعه به هیات استان ذیربط و سازمان لیگ برتر نسبت به برطرف کردن نواقص موجود در پرونده و رعایت الزمات قانونی اقدام کنند.