گروه ورزشی

؛ ست اول بازی والیبال بین ایران و آلمان با نتیجه ۲۱ - ۲۵ بخه نفع آلمان به پایان رسیدو.

ترکیب اولیه تیم ملی ایران : سعید معروف، محمد موسوی، عادل غلامی، علیرضا مباشری ، امیر غفور و فرهاد ظریف