به گزارش خبرنگار سرویس ورزشی افکار بعد از آنکه لینک سایت سیاسی خبرآنلاین در لیست پیوندهای ورزشی سایت برنامه نود قرار گرفت گمانه زنی ها بر گرایش فردوسی پور به سیاست قوت گرفت.

این گمانه زنی ها در حالی صورت گرفت که در لیست پیوندهای این سایت تنها سایت سیاسی خبرآنلاین بود که به چشم می خورد.

از سوی دیگر درکنار لینک سایت خبرآنلاین لینک بخش ورزشی این سایت نیز قرار گرفت تا به تمام شک و شبهات مبنی بر اشتباهات احتمالی پایان دهد.بنابراین گزارش جای سوال دارد که چرا عادل فردوسی پور در بین تمام سایت ها و خبرگزاری ها تنها نام خبرآنلاین را درلیست پیوندهای سایت خود قرار داده است.