به گزارشافکارنیوز،مارکو باسارا با عقد قراردادی یک ساله رسما به جمع تراکتوری ها اضافع شد. قرارداد این بازیکن مشروط بوده و اختیار فسخ قرارداد در نیم فصل و همچنین تمدید برای فصل بعد با باشگاه تراکتورسازی تبریز است.