به گزارش افکارنیوز، سرپرست سازمان لیگ برتر فوتبال چندی پیش عنوان کرده بود که در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر فوتبال شاهد افزایش قیمت بلیت ورزشگاهها خواهیم بود که بر همین اساس فدراسیون فوتبال قمیت بلیت ها را برای لیگ برتر سیزدهم اعلام کرد.

بر اساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، به پیشنهاد سازمان لیگ برتر و تایید فدراسیون فوتبال قیمت بلیتهای لیگ برتر سیزدهم در ورزشگاه آزادی، دیگر ورزشگاه های تهران و شهرستانها اعلام شد. بر این اساس، بلیتهای جایگاه ورزشگاه آزادی شامل طرفین جایگاه ویژه، ۱۵۰۰۰۰ ریال، طبقه اول ورزشگاه آزادی، ۸۰۰۰۰ ریال و طبقه دوم ورزشگاه آزادی ۵۰۰۰۰ ریال تعیین شده است. بهای بلیت در دیگر ورزشگاههای تهران و همچنین ورزشگاههای مختلف شهرستانها، ۵۰۰۰۰ ریال اعلام شده است.