به گزارشافکارنیوز،شما در این تصویر بازیکنان آرسنال را می‌بینید که روی صندلی‌هایی نشسته‌اند که شاید سه تای آن‌ها ده هزار تومان بیارزند!
در این تصویر ستارگانی مثل والکات، ویلشر و مرتساکر ملاحظه می‌شوند که شاید در تمام دوران بازیگری خود روی چنین صندلی‌هایی ننشسته باشند و شاید بعد از این هم هرگز ننشینند!
اما حتی با این شرایط هم کشورهای جنوب شرقی آسیا که عموما زمین‌های صد در صد با کیفیتی هم ندارند میزبان تور پیش‌فصل اغلب تیم‌های بزرگ دنیا، خصوصا تیم‌های لیگ برتری هستند.
به امید روزی که چنین تیم‌هایی کشور ما را هم برای برپایی چنین اردوهایی در نظر بگیرند. بی‌شک پتانسیل و جذابیت ایران از جنوب شرق آسیا اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.